Icon Movies

Wat kunnen we tegenwoordig allemaal doen om duurzame energie toe te passen in onze levens? Een aantal stappen die je kunt ondernemen in dit handige artikel

Om duurzame energie te kunnen toepassen in de gebouwde omgeving moeten veel creatieve krachten worden gebundeld. Als adviesbureau zoeken wij partners die kunnen samenwerken voor het initiëren en realiseren van duurzaamheid- projecten die economisch verantwoord zijn. Graag zijn wij overheden, bedrijfsleven, gebouweigenaren en woningbouwcorporaties van dienst om te besparen op energiekosten in combinatie met duurzame energieoplossingen.

Een energiescan is een onderzoek in een bestaand gebouw waaruit energiebesparingsmaatregelen volgen. Dit is een goede eerste stap naar energiebesparing in uw gebouw. De energiescans bieden wij u in drie verschillende varianten aan:

Energiespiegel:

Een eenvoudig middel de score van uw pand te bepalen ten opzichte van een landelijk gemiddelde. De focus voor energiebesparende maatregelen wordt globaal uitgewerkt.

Energie Besparings Plan (EBP):

Een uitgebreid onderzoek naar de energiehuishouding in uw gebouw en uitwerking van de gevonden energiebesparende adviezen. Er worden zowel technische als organisatorische adviezen gegeven. Het EBP wordt door uw gemeente verplicht gesteld als het jaarlijkse elektriciteitsverbruik hoger is dan 50.000 kWh en/of gasverbruik hoger is dan 25.000 m3, volgens de Wet Milieubeheer.

Energie Prestatie Advies (EPA):

EPA is het nieuwste instrument van de overheid om de energieprestatie van utiliteitsgebouwen en woningen in kaart te brengen. De uitkomst van de EPA is een zogenaamd energielabel, zoals u dat van witgoed apparatuur en auto’s kent. Desgewenst kan het label worden voorzien van een maatwerkadvies waarin de energiebesparende maatregelen zijn uitgewerkt. Wij bieden EPA aan voor zowel woningen (EPA-W) als utiliteitsgebouwen (EPA-U). Klimaatenergie is voor het leveren van deze dienst gecertificeerd door KEMA.

Energiemanagement

Energiemanagement is het structureel controleren en bijsturen van uw elektriciteit, gas of warmteverbruik. Hierdoor voorkomt u dat er buiten openingstijden (’s nachts, weekenden, feestdagen) van uw gebouw onnodig energieverbruik is, wat nog steeds in heel veel gebouwen voorkomt.Energiemanagement is mogelijk door uw energiemeters ‘neartime’ op afstand uit te lezen. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Je beschikt meteen over gedetailleerde gegevens in plaats van alleen het maandverbruik of eindafrekening van het energiebedrijf;
  • De alarmering vindt plaats als een vooraf ingestelde grenswaarde wordt overschreden door middel van e-mail en sms;
  • Je hebt inzicht in het effect van genomen energiebesparingsmaatregelen (bijv. zuinigere verlichting)
  • Naast monitoring en alarmering verzorgen wij periodieke rapportering en bespreking van besparingsresultaten. Energiemanagement resulteert in het gemiddelde utiliteitsgebouw op een besparing van 5-10% per jaar.